Przekłady para-literackie

Teksty marketingowe (CV należy do takich) są najtrudniejszym zadaniem dla tłumacza. Tekst marketingowy musi być tak napisany, żeby czytelnik chciał go przeczytać. Nic nam po ulotce informującej o naszych produktach, jeżeli konsument odłoży ją zirytowany po pierwszym zdaniu. Tekst marketingowy jest zadaniem z dziedziny tłumaczenia literackiego, gdyż czytelnik nie może odnosić wrażenia, że czyta tekst tłumaczony. Dla uzyskania pożądanego efektu nie wystarczy znajomość języka przekładu. Trzeba zwięźle i zajmująco pisać w języku adresata, co jest sztuką niedostępną większości nawet w języku ojczystym. Po to by pisać interesująco, nie wystarczy dyplom filologii. Trzeba znać obyczaje kraju adresata. Na przykład, CV wygrywające w Nowym Jorku zostanie w Londynie odczytane jak wyuzdane samochwalstwo ocierające się o ekshibicjonizm i przypuszczalnie nawet nie dopuści autora do 'interview'. CV wygrywające w Londynie w Nowym Jorku zostanie skierowane do kosza jako dowód wyciszenia i braku wiary autora we własne siły.

Polska ulotka produktowa, przełożona na angielski powinna być 30% krótsza, odarta z wylewności i wymądrzałości tekstu. W przypadku przekładu na hiszpański można używać nawet bardziej skomplikowanych fraz niż po polsku. W przypadku przekładu na amerykański należy trzymać się zasad językowych angielszczyzny, ale nadmiar superlatywów, albo nie do końca wiarygodne twierdzenia są wręcz pożądane. Po angielsku, są dyskwalifikujące.

W przypadku CV obcojęzycznego adresowanego do pracodawcy w Polsce, polska składnia i kulejący tekst nie jest jeszcze dyskwalifikujący, bo pracodawca zazwyczaj nie oczekuje perfekcyjnej znajomości języka obcego. Jednak przygotowanie tego dokumentu w sposób zgodny z obyczajami kraju pochodzenia firmy na pewno podniesie znacznie szanse kandydata na interview. Co będzie gdy się wyda, że kandydat zna język gorzej niż wynika to z CV? Nic - jeżeli tylko będzie tam fałszów, pracodawca doceni samoświadomość. Ktoś kto zna swoje ograniczenia i gotów jest wynająć fachowca jest lepszym kandydatem niż ktoś, kto działa sam i źle. Nie wolno tylko wbrew prawdzie twierdzić, że CV powstało bez pomocy z zewnątrz.

Wszystkie prace tego rodzaju kwotowane są indywidualnie, zależnie od potrzeb i objętości tekstu

Nasza rekomendacja:

to zwrócenie się do agencji marketingowej w kraju adresata, ale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu polskich przedsiębiorstw jest to zbyt droga droga. Postaramy się im pomóc uczciwie, tzn. jeśli nie będziemy pewni, że dysponujemy tłumaczem zdolnym do przygotowania tekstu odpowied- niej jakości, powiemy o tym otwarcie.

Copyright © 2009 www.1BT.pl
Projekt i wykonanie: ibif.pl