Kwalifikacje

Dogłębna znajomość tematu jest dla przekładu o wiele ważniejsza niż znajomość języka źródła. Księgowy o ułomnej znajomości angielskiego przygotuje doskonały przekład raportu rocznego spółki z NASDAQ, tłumacz przetłumaczy 'treasury stock' na 'akcje skarbu państwa' (sic!! widziałem taki przekład), za to przecinki będą poprawnie stosowane. W 1bt przekłady specjalistyczne są wykonywane przez fachowców z branży, wciąż albo do niedawana aktywnych zawodowo. W przypadku przekładu na język obcy nie zawsze jest to możliwe z braku fachowców znających polski i język przekładu. W takich sytuacjach fachowiec z branży sprawdza przekład w swoim języku ojczystym.

W szczególności dotyczy to przekładów medycznych. Są wykonywane przez uprawnionego do wykonywanie zawodu lekarza lub farmaceutę. Nie korzystamy z żadnych 'tłumaczy specjalizujących się'! Niestety jest drogo.
Copyright © 2009 www.1bt.pl
Projekt i wykonanie: ibif.pl