Tłumaczenia prawne

Przekład prawny to wdzięczne pole do popisu dla ignoranta. Każda kancelaria prawna wie o tym. Obecnie, przekładów prawnych podejmują się ludzie bez najmniejszego pojęcia o prawie i niezdolni do zrozumienia specyfiki takiego przekładu. Źródłem problemów jest jakość kształcenia tłumaczy, niestety pogarszająca się z każdym rokiem. W czasach PRL studia lingwistyczne były oblegane i bardzo trudno dostępne, dzięki czemu sama wstępna selekcja kandydatów gwarantowała przypływ tłumaczy odpowiedniej klasy. A pułapek jest mnóstwo.

 • Pierwszą jest specjalna składnia języka prawnego związana z (utopijnym) dążeniem do niepozostawiania żadnych 'dorozumianych' kontekstów. Przekład tak skonstruowanego zdania często wymaga radykalnej zmiany szyku, co wymaga czasu i poważnej pracy umysłowej bo trzeba dobrze zrozumieć sens całości a nie tłumaczyć od przecinka do przecinka. Tłumaczyć od przecinka do przecinka jest łatwiej, tylko że przekładu nie da się zrozumieć.

 • Drugą grupą jest terminologia prawna, która udaje język potoczny, o czym prawnik wie, a tłumacz często nie wie. Prawnik bowiem posługuje się terminologią z ustawy, a ustawodawca nadaje tam bardzo precyzyjne sensy nazwom języka potocznego. Tłumacz chętnie tłumaczy potoczne na potoczne, bo tak jest łatwiej, podczas gdy sensu wielu potocznie brzmiących terminów prawnych trzeba szukać w ustawie a nie słowniku. Słowo takie jak np. 'przedsiębiorca' ma zupełnie inny sens potoczny, a inny prawny, w szczególności w KRS przedsiębiorca to spółka prawa handlowego (KSH) a nie osoba fizyczna. Jeżeli w przekładzie na język obcy tłumacz skorzysta z potocznego przekładu terminu przedsiębiorca, a nie przekładu oddającego sens prawny pojęcia, to mu w języku obcym wyjdzie brednia, i bardzo często wychodzi. Sensu szukamy w ustawie, nie w słowniku!. Podobnych terminów jest kilkaset.

W 1bt tłumaczenia prawne wykonują, albo przynajmniej sprawdzają osoby, które ukończyły studia prawnicze.. Nawet przysięgłe tłumaczenia prawnicze są korygowane, bo zaprzysiężeni tłumacze nie są ani trochę lepsi, a z jakiegoś powodu ustawodawca ograniczył dostęp do zawodu tłumacza przysięgłego do lingwistów, którzy o prawie mogą wiedzieć niewiele albo nic.

W 1bt tłumaczą prawnicy!

Znajomość rzeczy jest ważniejsza niż znajomość języka!

 • Nieruchomości
 • KRS
 • Umowy spółki
 • Akty założycielskie
 • Statuty
 • Umowy cywilne
 • Umowy Kredytu
 • Polisy
 • Prawo rodzinne
 • Pożyczki
 • Akty Stanu Cywilnego
 • Pełnomocnictwa
Copyright © 2009 www.1BT.pl
Projekt i wykonanie: ibif.pl