Technologia

Obsługa zleceń

 Patrz Sztuka przekładu

Obsługa zleceń

 1. Zlecenia przekładów w tempie do 4 stron nie angażują korektora o ile tłumacz jest zdolny do pełnego zrozumienia merytorycznego tekstu.

 2. Qatalogus może zapewnić korektę językową i specjalistyczną za dodatkową opłatą.

 3. Przekłady specjalistyczne, których zawartość nie jest w pełni zrozumiała dla tłumacza powinny być poddane korekcie specjalisty dziedziny której dotyczą.

 4. Dla tłumaczeń publikacji specjalistycznych zalecamy zlecenie recenzji przekładu akademickiemu specjaliście danej dziedziny.

Kontrola wykonania i terminowości

 1. Warunki sprzedaży

 2. Zlecenia w tempie do 7 stron dziennie wykonywane są przez jednego tłumacza.

 3. Zlecenia w tempie do 12 stron dziennie wykonywane są przez dwu tłumaczy, z których jeden odpowiada za koherencję językową obu przekładów.

 4. Zlecenia w tempie powyżej 12 stron dziennie angażują kierownika projektu, który odpowiada za terminowość, koherencję i skład.

 5. Qatalogus posiada zaawansowany system kontroli obiegu dokumentów, pozwalający na szybkie odnalezienie każdego zlecenia, grupowanie wszystkich dokumentów dotyczących zlecenia bez względu na technologie ich przygotowania, bieżącą kontrolę wykonania, automatyczną kontrolę terminowości.

Poufność

 1. Qatalogus posiada rygorystyczny system kontroli obiegu dokumentów pozwalający ustalić kto, kiedy z jakim dokumentem miał do czynienia.

 2. System obiegu dokumentów działa w technologii spełniającej normy bezpieczeństwa NATO.

 3. Klient może wymieć klucze prywatne z Qatalogusem i wymieniać dokumenty szyfrowane i certyfikowane.

Projekt i wykonanie: ibif.pl